Děkujeme všem příznivcům Letního kina za návštěvu a zveme všechny na tradiční

    Silvestrovské představení.