Historie

Z naší historie

Historie letního kina začíná v 60 letech. V roce 1966 několik nadšenců a pracovníků stálého kina uskutečnilo první pokus. Pojízdná maringotka z níž se promítalo na plátno postavené téměř ve vodě přehrady byla umístěna pod vjezdem na  „Pláž pod panelem“. Již první úspěchy v návštěvnosti (  až  3000 diváků na jedno představení ) znamenaly definitivní oprávněnost požadavku vybudovat v rekreační oblasti letní kino. Pozemek, kde se v současnosti kino nachází byl majetkem akademického sochaře Jana Třísky, který jej odprodal obci. Správa rekreační oblasti převzala garance za dobudování letního kina , které bylo projekčně již v r. 1968 připraveno,  Po několik let, kdy  se etapově areál kina budoval zajížděla do kina  pojízdná promítací maringotka, ale kino žilo a stalo se neoddělitelnou součástí rekreace a zábavy návštěvníků  z širokého okolí i místních obyvatel.  Od poloviny 70 let začaly sloužit všechny budovy areálu v plném rozsahu a je tomu tak dodnes.

I letní kino, tak jako všechna kina u nás i jinde prošla v průběhu let několika  především ekonomickými krizemi a to především z důvodu nízké  návštěvnosti, která byla ovlivněna rozvojem videotechniky, který se u nás dostavil  počátkem 90 let. Rychlé uvádění těch nejatraktivnějších filmových titulů na videokazety s rychlým  nárůstem videopůjčoven  na straně jedné a neustále se zvyšující provozní náklady na chod kina na straně druhé  znamenaly i tam kde byl provoz kin dotován obecními úřady jejich postupné rušení. Proto v polovině 90 let bylo i letní kino z důvodu  snížení návštěvnosti a ekonomické neúnosnosti  ale zároveň dlouholeté existenčnosti kina v rekreační oblasti nabídnuto do pronájmu formou výběrového řízení.

Většina diváků přicházejících  do letního kina po několika letech konstatuje podstatné zkvalitnění služeb v kině z nichž namátkově uvádíme: rozšířená nabídka občerstvení, čistota v celém areálu kina včetně WC, možnost  ukládání jízdních kol přímo v areálu,  téměř pravidelná slosování vstupenek diváků o ceny které věnují firmy sponzorující filmová představení, ale také různé prezentace firem  například  fy. Mercedes  Moravia Olomouc, PV Auto Prostějov,  a dalších…

Do letního kina na přehradě v Mostkovicích přišlo za dobu jeho provozu více jak třičtvrtě milionu diváků, i přes skutečnost, že návštěvnost posledních let zdaleka neblíží „zlatému období“ letních kin, i tak je možné konstatovat že se diváci do kin a především letního kina vracejí, svědčí o tom  opakovaná noční představení  z důvodu vysoké návštěvnosti představení v uplynulých dvou letech.

 

 

Pozvánka mimo sezónu!

Všechny příznivce zveme na pravidelné silvestrovské promítání na letním kině, které  probíhá vždy 31. Prosince a to od 16,30 hod. a to  pravidelně  od roku 1989. Vstup zdarma, občerstvení a především pak „svařák“ v dostatečném množství.

 

 

A nakonec !

Chci ubezpečit všechny příznivce a budoucí návštěvníky letního kina, že veškerá zlepšení a zkvalitnění služeb se  tak jako doposud nepromítnou do ceny vstupného. Letní kino v Mostkovicích patří k těm kinům, které uplatňují tzv. minimální vstupné určené distributorem filmu. Všichni pracovníci letního kina jsou připraveni i v nadcházející sezóně nabídnout návštěvníkům  kina shlédnutí atraktivních titulů a to přímo pod  krásnou noční oblohou a zářícími hvězdami.